Ubytování v soukromí v rakouských Alpách

STORNOVACÍ PODMÍNKY

V případě storna platí Rakouské hotelové stornovací podmínky:

 • více než 3 měsíce před nástupem - manipulační poplatek ve výši 10%
 • 3 měsíce až 1 měsíc před nástupem - 40% ceny pobytu
 • měsíc až 1 týden před nástupem - 70% ceny pobytu
 • týden před nástupem - 90% ceny pobytu

Pojištění stornovacích poplatků

Pojištění stornovacích poplatků Hotel Plus Vám můžeme zajistit u rakouské pojišťovny Europäische:

Europäische Reiseversicherung AG
Service Center
Kratochwjlestraße 4
A-1220 Wien

Service Center:
Tel. +43/1/317 25 00-73930
Fax: +43/1/319 93 67
E-mail: info@europaeische.at
Internet: www.europaeische.at

Plnění

Storno cesty1. Náklady na storno v případě nenastoupení cesty - až do zvolené ceny cesty (žádné zdanitelné)
Náhlé ukoneční cesty2. Náhrada rezervovaných, nevyužitých plnění cesty - až do zvolené ceny cesty
Opožděný příjezd3. Náhrada dalších nákladů na nocležné a stravování během příjezdu - až do € 400,- Eur
Nedobrovolné prodloužení dovolené 4. Náhrada dalších nákladů na nocležné a stravování v místě dovolené - až do 2.000,- Eur
Vyhledávání a zachraňování včetně záchrany vrtulníkem5. Náklady na vyhledávání a zachraňování v případě úrazu, nouze v horách nebo na moři - až do 7.500,- Eur

24-hodinová telefonní služba pro případ nouze a okamžitá pomoc 

Pojistná ochrana platí pro cestu po Evropě v trvání do 31 dnů. Jako podklad pro smlouvu platí anglické EUROPÄISCHE travel insurance conditions (Hotel Industry) 2012 (ERV-RVB Hotellerie 2012).

Pojistitel: Europäische Reiseversicherung AG, Kratochwjlestrasse 4, A-1220 Wie.n

Na cesty rezervované již přede dnem uzavření pojištění začíná pojistná ochrana pro plnění 1. až 10. den po uzavření pojištění.

Pojistné

Cena cesty (do) / pojistné

200 Eur / 10 Eur
300 Eur / 15 Eur
400 Eur / 20 Eur
500 Eur / 25 Eur
600 Eur / 30 Eur
800 Eur / 40 Eur
1.000 Eur / 50 Eur
1.200 Eur / 60 Eur
1.400 Eur / 70 Eur
1.600 Eur / 80 Eur
1.800 Eur / 90 Eur
2.000 Eur / 100 Eur

Cena cesty (do) / pojistné

2.500 Eur / 125 Eur
3.000 Eur / 150 Eur
3.500 Eur / 175 Eur
4.000 Eur / 200 Eur
4.500 Eur / 225 Eur
5.000 Eur / 250 Eur
6.000 Eur / 300 Eur
7.000 Eur / 350 Eur
8.000 Eur / 400 Eur
9.000 Eur / 450 Eur
10.000 Eur / 500 Eur
.

Důvody pro storno cesty

Následující události jsou pojištěné důvody pro storno cesty popř. náhlé ukončení cesty, pokud na jejich základě nemůžete cestu neočekávaně nastoupit nebo ji musíte přerušit:

 • neočekávané závažné onemocnění, závažné tělesné zranění podmíněné úrazem, nesnášenlivost očkování nebo úmrtí;
 • uvolnění implantovaných kloubů;
 • neočekávané závažné onemocnění, závažné tělesné zranění podmíněné úrazem nebo úmrtí (i sebevražda) rodinného příslušníka, pokud je kvůli tomuto naléhavě požadována Vaše přítomnost;
 • těhotenství, pokud bylo zjištěno po rezervaci cesty, nebo závažné komplikace v těhotenství až do 35. týdnu těhotenství;
 • významná hmotná škoda na Vašem vlastnictví v bydlišti v důsledku živelní události (např. povodeň, bouře), požár, prasknutí potrubí nebo trestný čin třetí osoby, pokud je kvůli tomuto naléhavě požadována Vaše přítomnost;
 • nezaviněná ztráta zaměstnání kvůli výpovědi od zaměstnavatele;
 • povolání do základní vojenské nebo civilní služby;
 • podání žádosti o rozvod, popř. u zaregistrovaných životních svazků podání žádosti o zrušení před společnou cestou manželů/životních partnerů;
 • zrušení soužití (se stejnou ohlašovací adresou trvající již 6 měsíců) zřeknutím se společného bydliště před společnou cestou životních druhů;
 • nesložení maturitní zkoušky nebo podobné závěrečné zkoušky minimálně 3letého školního vzdělání;
 • obdržení neočekávaného soudního předvolání

Za rodinné příslušníky se považují manžel/manželka (příp. registrovaný životní partner nebo druh/družka žijící ve společné domácnosti), děti (nevlastní děti, zeť, snacha, vnoučata, děti v pěstounské péči), rodiče (nevlastní rodiče, tchán, tchyně, prarodiče a náhradní rodiče/pěstouni), sourozenci a švagr/švagrová pojištěné osoby – v případě registrovaného životního partnera resp. druha/družky žijících ve společné domácnosti také jejich děti, rodiče a sourozenci.

Omezení pojistné ochrany

Žádná pojistná ochrana neexistuje mimo jiné tehdy, pokud důvod pro storno cesty nebo náhlé ukončení cesty

 • již existoval nebo byl předvídatelný;
 • souvisí se stávajícím onemocněním pojištěné osoby nebo rizikové osoby (např. rodinný příslušník), pokud tato byla ošetřena ambulantně během posledních 6 měsíců nebo stacionárně během posledních 9 měsíců před uzavřením pojištění (při stornu cesty) popř. před nastoupením cesty (při náhlém ukončení cesty) (s výjimkou kontrolních vyšetření)